Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε παρατήρηση, πληροφορία κλπ. που αφορά το Σύλλογο ή την ιστοσελίδα του συλλόγου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: info@posiap.gr